Công ty CP TMDV Tổng hợp và Sản xuất Gia Bảo.
– Hotline: 0358.179.916
– Bán hàng: 0358.336.588
– Bán hàng: 0354.926.113
– Email: nhuagiabao@gmail.com 
– Trụ sở: Số 385A, tổ 13, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.