HDPE BL6200

– Chỉ số MI: 0.32
– Density : 0.956 g/cm3
– Xuất xứ: Uzbekistan
– Hãng sản xuất: Uz-Kor Gas Chemical
.