Hạt nhựa PP 1102K Oman

  • Chỉ số MI: 4
  • Density : 0.91 g/cm3
  • Xuất xứ: Oman
  • Hãng sản xuất : Oman
.