Hạt nhựa PP 1102K

  • Chỉ số MI: 3.4
  • Density : 0.91 g/cm3
  • Xuất xứ: Ả Rập
  • Hãng sx: APC
.