Hạt nhựa HDPE – 5502 BN (Marlex, USA)

– Chỉ số MI: 0.35
– Density = 0,955  g/cm3
– Xuất xứ: Ả rập
.